С психолога Кремена Стоянова говорим за отношенията ни с децата, какво е да си родител и що е то ефективно родителство.

Защо ефективно?

В най-тесен смисъл да си родител, се изчерпва с факта да имаш дете. Ние обаче знаем, че е не само това. Да си родител, е цяло изкуство. А ефективното родителство е умение и като всяко такова, може да се развива и усъвършенства. Това е като да научиш нов език. Има азбука и специфична граматика. В началото изглежда сложно като всяко ново нещо, но когато се разберат правилата, нещата се случват с лекота.Какво включва това?

Известен факт е, че правилното и конструктивно общуване с децата ни е от изключително значение, дори по-голямо в сравнение с добрите физически и медицински грижи. Родителският стил на общуване има голяма роля и принос за формирането на личността на детето. В този смисъл, ако той е ефективен, детето ще се развие като психически здрав, социално компетентен и емоционално интелигентен зрял човек, който освен това ще предаде научените добри практики и на своите деца, и обратното – неефективните родителски стилове „тровят” децата и те порастват като емоционално и психически лабилни и социално неадаптивни възрастни.

Всъщност умението да общуваме е полезно и в работата, и в обществото като цяло…

Разбира се. Например в групата за ефективно родителство, която водя, работим и развиваме такива качества и умения, които категорично са ни необходими не само в общуването с детето, но и за оптимално социално функциониране. Едно такова умение е активното слушане. Това е не просто слушане, а чуване с разбиране. Как да изградим доверие, как да решаваме конфликти, как да се справяме със собствените си емоции и т.н. Именно едно такова обучение е много полезно.

За съжаление, никой не ни подготвя за това да сме родители. Как да разберем дали се справяме добре?

В голяма степен сме подготвени от гледна точка на това, че често, съзнателно или не, повтаряме моделите на нашите собствени родители. Именно поради това е и особено важно да бъдем добър пример за детето си, защото го предаваме поколения напред. Това се учи и по-важното е, че никога не е късно. А дали се справяме, най-добър отговор са децата ни, защото те са най-честните огледала, пред които можем да застанем.

Разговора проведе: Силвия Ламбова