Малкото дете много трудно може да определи дали едно действие е станало вчера, снощи, сутринта, преди два дни... А това са основни ориентири в живота. Малчуганът има нужда да се научи добре да се организира във времето, да може да произнася думи, без да размества звуковете, а по-късно да подрежда изречения. Първо той ще започне да се ориентира по отношение на нощта (през уикенда – колко нощи остават, за да дойде понеделник?), а след това и по отношение на дните. Постепенно детето ще подрежда по-добре действията си, като да изнесе единия крак преди другия, за да върви, да обуе чорапите си преди обувките или да започне една приказка с „имало едно време... ” Ориентирането във времето помага на всички останали крачки напред.


Предлагаме ви малък тест за деца, по-големи от 2 години, чрез който може да прецените дали малчуганът ви има нужда от повече помощ, когато трябва да се научи да се ориентира във времето.

Какво да направите
Вие и детето заставате прави, лице срещу лице (без да се смеете!).
Кажете му: „Прави като мен: плесни един път с ръце, след това подскочи с двата крака. Не движи едновременно ръцете и краката си.” Повторете още веднъж (точно същите думи).
След това демонстрирайте как се прави и кажете (все едно си играете): „Хайде, сега е твой ред.” Детето има право да направи два опита.


Ако успее поне веднъж да се справи, т.е. да повтори правилно, отбележете върху листа „плюс”.
Правете това упражнение през няколко месеца.

Оценяване
„Плюсовете” и „минусите” са красноречиви. Ако „минусите” се трупат след два или три опита през неколкомесечен интерал, това е знак, че може би детето ви има нужда от помощ, за да напредне. Разисквайте проблема с психолог и с учителката от детската градина.

Как да му помагате
 Спазвайте много точен хронологичен ред, когато разказвате нещо на детето си, например какво сте правили вчера.
 Когато то ви разказва нещо, подреждайте разказа му с въпроси от рода на: „Кога?”, „А след това?”...
 Закачете в стаята му календар, на който отбележете рождения ден на малчугана, датата на заминаване на море, при баба...
 Детето ви е свръхактивно? Възможно е то да има проблеми с ориентирането си във времето. Неговият вътрешен живот е объркан. Резултатът: то трудно определя в кой момент от деня се намира или пък пита по няколко пъти едно и също нещо. За да му помогнете, избягвайте непредвидените събития. Организирайте му строго фиксиран „дневен ред”, според който то редовно да намира едни и същи дейности в определен момент от деня или в даден ден от седмицата. Ако се наложи някаква промяна, предварително му я съобщете и говорете за нея с него. По този начин ще му помогнете да напредне в ориентирането.

„9 месеца”