Вашето съкровище е на три години и все по-често проявява характер. След поредния „сблъсък на гледни точки” то не просто се цупи, че не сте му позволили да изсипе чашата с вода през балкона, ами разярено посяга да ви удари с малките си юмручета. Изпаднали в подобна ситуация, родителите са объркани и често не знаят как да реагират.

Какво се крие зад изблиците на агресия?
През третата си година детето особено силно преживява конфликта между желанието за себеутвърждаване и родителските правила. В зависимост от темперамента си в моменти на недоволство то може да изрази гнева си и с посягане към родителя. Така то изпробва силата си и изпитва вълнение от реакцията, която ще последва. 


В случая правилният подход е с категоричен, но спокоен тон да дадете на детето да разбере, че такива изблици са недопустими. Погледнете го строго право в очите и ясно кажете „Не!” на поведението му.  
Някои родители особено болезнено преживяват конфликтните ситуации и в сюблимния момент изгубват ума и дума. Не бива обаче да оставяте малкия „нападател” без ответна реакция. „Аз съм големият, а детето е малкото” – тази мисъл не трябва да ви напуска. Защото когато детето забележи, че родителите му са уязвени, подсъзнателно у него се появява тревога – нали точно мама и татко са негови абсолютни закрилници в случаи на опасност. Всяко дете има нужда да се чувства защитено. Когато тригодишният малчуган посяга да удари майка си, зад този жест обикновено е скрит въпросът: „Страшен и опасен ли съм за теб?” Адекватният отговор, който ще получи чрез реакцията ви, би следвало да е отрицателен. Само така вие ще подскажете, че продължавате да сте неговият защитник.

Кога агресивните изблици не са толкова безобидни?
Обикновено бурните моменти на себедоказване, съпътствани с яростни действия, отшумяват до половин година. Ако това обаче не стане, добре е да наблюдавате по-внимателно поведението на детето. В случай че за малчугана агресията се превръща в обичаен начин за справяне в конфликтни ситуации и с децата в яслата или на детската площадка, вече става въпрос за проблем, за който трябва да се потърси помощта на специалист.

Донка Дамянова
психолог