Може би сте забелязали, че възпитаното поведение не принадлежи към вродените способности на детето. Ваша грижа е да го научите как да се държи в изискано общество. Налага се да почетете доста как да възпитате любезно, дружелюбно дете, което се чувства като у дома си във всяка социална среда.
Специалистите по етикеция твърдят, че маниерите са умение да се осъзнават чувствата на околните. Ако притежавате това умение, вие имате добри маниери, независимо с каква вилица се храните. Около 18-месечната си възраст детето започва да разбира, че другите хора имат същите чувства като него. Това е времето, когато трябва да почнете да го учите, че поведението му влияе върху околните. Разбира се че е лесно да се каже, но не е толкова лесно да се изпълни. Прочетете съветите ни, за да научите как да започнете.

Добрите маниери са добър навик
Възпитаното поведение е начин на живот, а не нещо, което показвате само когато сте на гости или в изискан ресторант. Важно е да започнете обучението колкото може по-рано, така че детето да проявява добрите си маниери автоматично, независимо дали е вкъщи, или навън.

Възпитаното поведение подпомага социалното развитие
Децата, които не са приучвани от ранна възраст към социални умения, по-късно най-вероятно ще са аутсайдери. Дете с лоши маниери е избягвано както от възрастните, така и от връстниците си. Както не бихте изпратили детето си на екскурзия без храна, така не би трябвало да го излагате на проблеми, като не го научите своевременно на прилично поведение.

Възпитанието е цял живот
Усвояването на добрите маниери не става изведнъж и за него са нужни последователност и търпение. Всеки месец учете детето на едно социално умение – например 2-годишното да свикне да казва “Добър ден”, когато някой го заговори. Непременно след това го похвалете.

Родителският пример е от голямо значение
Това означава, когато поискате таткото да ви подаде солницата, да започнете с “Моля те” и да завършите с “Благодаря”. Важно е и да се въздържате от ненужни изблици на гняв, придружени от груби думи и обиди.

Бъдете последователни
Придобиването на добри маниери изисква много практика и усилия. Затова се старайте да насърчавате подобни маниери у всички, които се грижат за детето. Ако вашият партньор разрешава на малчугана да си играе с хляба по време на ядене, а вие сте против, детето ще е объркано, защото няма да знае какво се очаква от него, кое е добро и кое – лошо.

Основни правила на масата
На 3-годишна възраст детето е способно да яде с лъжица и вилица, да седи на масата 15–20 минути и да избърсва устата си със салфетка.
Ако детето е по-малко, сервирайте храната му в малка нечуплива чиния, поощрявайте го да използва прибори и не му позволявайте да хвърля храна по пода.

“Моля” и “Благодаря”
18-месечното дете може да произнася тези думи, без да разбира смисъла им. На 2 ½ год. детето вече свързва тези думи със смисъла им. Ако не е свикнало да ги употребява, напомняйте му какво се казва, когато получи подарък.

Споделяне с другите
На около 2-годишна възраст детето започва да разбира смисъла на споделянето на играчки или лакомства с другите, въпреки че това може и да не му харесва. За да го насърчите, осигурете две еднакви играчки и по време на игра му предложете да дава едната на другарчето си.

Извинение
Макар и да има някаква представа за съпричастност, 18-месечното дете не е наясно кога от него се очаква да се извини. На 2 ½–3 години то разбира смисъла, но може да е твърде увлечено в игри, за да поиска извинение по собствено желание. За да го насърчите, накарайте го да се извинява всеки път когато насила отнеме играчка от друго дете. Обяснете му, че е нужно извинение, когато засегне някого.