Добре известно е, че малките деца учат чужди езици с изненадваща лекота. Това се дължи преди всичко на голямата пластичност на мозъка до 3-годишна възраст. Проучвания на специалисти показват, че в този период т.нар. прозорци за изучаването на чужд език в мозъка са максимално отворени. След тази възраст те бавно, но постепенно се затварят.


Има и още едно благоприятно обстоятелство – паметта на малките все още не е обременена и попива всичко ново. Затова, ако детето, което проговаря, чува два езика около себе си – майчиния и чужд, ги овладява едновременно. Вярно е, че процесът минава през различни фази. В началото то ще смесва двата езика, но когато вече е на 2–2 ½ години, започва да разбира, че всеки от тях е различен и престава да ги бърка толкова често. В такива случаи обикновено проговарянето може и да закъснее, но бъдете търпеливи и спокойни. Детето постепенно ще открива за себе си, че всеки предмет има две различни имена. Освен това то "в движение" ще учи и произношението и граматиката на майчиния и на чуждия език.

Към 4-годишна възраст детето вече ще може да говори добре и двата езика. По-нататък изучаването на трети и на четвърти език ще му се удава много по-лесно. Това е доказаната схема за старта на полиглотите.
Децата, които проговарят на два езика, развиват по-добре паметта си, стават по-гъвкави и съобразителни и се плашат по-малко от новостите във всекидневието. За тях може да се каже, че имат и по-широка обща култура (с всичките уговорки на това твърдение, като се има предвид възрастта).

Ако искате детето ви да научи чужд език (от вас или с учител), активно му помагайте. Показвайте интерес към постиженията му. Всяка похвала от ваша страна ще го мотивира повече, ще го насърчава и ще увеличава желанието му за учене.
Съобразявайте се със собствения ритъм на детето и не го затормозявайте със строги забележки, ако не успява да се изразява правилно, закъснява в някои от изявите си или произношението му е неточно. Бъдете внимателни, за да предотвратите възможни проблеми в речта, като заекване, "гълтане" на някои звуци, употреба на паразитни изрази и пр.
Едновременното проговаряне на два езика е нещо толкова сложно, а при съвсем малкото дете процесът изглежда изумително лесен. Овладяването на речта е свързано с емоционалната зрялост и психичното развитие. Затова амбицията детето ви отрано да учи чужд език е грижа за неговото хармонично развитие и, разбира се, за по-успешната му реализация като жител на Европа. А според учените няма спор – колкото по-рано се започне, толкова резултатът ще е по-забележителен.