Безплатни профилактични прегледи на новородени деца до 6-месечна възраст организира МБАЛ „Токуда Болница София”. Консултациите ще се правят безвъзмездно всяка последна събота на месеца до края на годината между 10,00 и 14,00 часа в кабинета по неонатология. От родителите няма да се изискват никакви документи, само предварително записан час на телефон: 02/403 4000. 

Прегледите на бебетата са част от скрининговата програма на МБАЛ „Токуда Болница София” за ранно проследяване на здрави, рискови и недоносени бебета. По време на консултацията неонатолозите ще изследват физическото и нервно-психичното развитие на децата.


„Ранното диагностициране на вродените заболявания и отклоненията в адаптацията на бебетата позволява да се вземат навременни мерки и да се предотвратят късните усложнения”. Това съобщи д-р Радка Масларска – началник на отделението по  „Неонатология”. „От друга страна, профилактичните прегледи и скриниговите изследвания дават спокойствие на родителите при отглеждането на децата им”, допълва д-р Масларска. 

Целта е да бъдат обхванати не само децата, родени в МБАЛ „Токуда Болница София”. Желаещите трябва предварително да се запишат на тел: 02/ 403 4000. Адресът на МБАЛ „Токуда Болница София” е бул. Никола Вапцаров 51 Б.