България е на първо място в Източна Европа и на трето в света по брой на абортите, направени от момичета на възраст от 15 до 19 год. На 1000 живородени деца се падат 1318 аборта. По данни на Българското дружество по акушерство и гинекология през 2007 г. близо 50 000 жени са прекъснали бременността си. У нас нивото на информираност и използване на планова контрацепция е около 10 пъти по-ниско от средното за Европа. Само 4% от българките вземат хапчета против нежелана бременност, докато в другите държави от Европейския


съюз – 40–50%. Тенденция сред българките е ползването на спешна контрацепция. Според Интернет проучване сред 3500 души 28% от анкетираните на възраст под 18-годишна възраст не знаят какви рискове крие приемът на спешната контрацепция. Младите българи не оценяват сериозно риска от безплодие.

По данни на Националния център по здравна информация през 2007 г. са регистрирани 34 656 аборта (данните за 2008 г. се обобщават в първите месеци на 2009 г.). В периода 2003–2007 г. се наблюдава тенденция за намаляване на абортите. През 2007 г. са направени 13 379 аборта по-малко в сравнение с 2003 г. При 58.1% от случаите водеща причина за прекъсване на бременността е личното желание на жените.
Според проучвания най-много деца се изоставят от майките си веднага след раждането още в родилния дом. Всяка година 1500 бебета постъпват в социални домове и живеят там между 1 и 3 години. Родителите на близо 70% от изоставените деца не проявяват никакъв интерес към тях и изобщо не ги посещават.

В страната функционират 24 центъра за обществена подкрепа, които оказват помощ на млади момичета, самотни майки и млади семейства. Специалисти от различни области – лекари, психолози, социални работници… подкрепят, консултират и информират нуждаещите се и им помагат да вземат правилното решение за тяхното бъдеще и за бъдещето на децата им.

Тревожен факт
Д-р Надежда Михова, старши ординатор в АГ на МБАЛ “Тота Венкова” – Габрово” и консултант в Центъра за семейна консултация и подкрепа в Габрово
Тревожен е фактът, че напоследък възрастовата граница рязко спада и все повече 14–15-годишни момичета забременяват. Най-уязвими, разбира се, са подрастващите от рисковите групи – роми, социално слаби, проституиращи. Те лесно се доверяват и без да се замислят, склоняват да правят секс, не познават методите на контрацепция, а много от тях решават изобщо да не се предпазват. Когато бременността е налице, често за много жени и момичета единственият изход остава абортът. Те смятат майчинството за тежко бреме, не са готови да се обвържат емоционално и финансово с отглеждането на детето, често нямат партньор до себе си и лесно вземат крайното решение.
Прекъсването на бременността задължително трябва да стане в болнични условия и да се извърши от специалист акушер-гинеколог. Абортът винаги крие големи рискове, особено ако е направен в ранна възраст. Най-лошото е, че след години, когато вече порасналото момиче реши, че иска да има деца, може да се окаже, че това вече не е възможно. 
Въпреки че днес информацията за различните видове контрацепция е лесно достъпна, а възможностите са най-разнообразни – презервативи, хормонални таблетки, пластири… все още много момичета и жени правят аборт. За съжаление контрацептивите масово се употребяват неправилно, а това води до увеличаване на риска от нежелана бременност и от заразяване с болести, предавани по полов път. Затова е препоръчително момичетата и жените да обсъдят с акушер-гинеколог кой начин за предпазване да изберат. Специалистът ще им предложи най-доброто решение, като преди това вземе предвид личните предпочитания, възрастта и това дали жената е правила аборт, има ли деца, гинекологични заболявания и пр. Презерватив, таблетки или и двете – не се притеснявайте да попитате лекаря за всички подробности за това как да ги употребявате правилно. 

Майка тийнейджърка
Светла Савчева, психолог в Центъра за семейна консултация и подкрепа в Габрово
Прекъсването на бременността в тийнейджърска възраст е опасно, но да станеш майка на 15, променя изцяло съдбата. Затова лекари, психолози, педагози и родители трябва да полагат усилия, за да станат младите сексуално отговорни.
Във възрастта между 15 и 20 години хормоните бушуват и съвсем естествено е силното желание на тийнейджърите да общуват с противоположния пол. Колкото и неприятно да е за много възрастни, сексът също е част от това общуване. Продължава да има родители,  които нямат желание да разговарят с децата си за секс, а още по-лошото е, че те смятат това за ненужно. Много често мотивът е “дъщеря ми си знае”. А ако с тези „знания” тя забременее?
Реакциите на родителите са най-различни – често те изпадат в паника, проявяват агресия към детето си, следват упреци, скандали и дори отлъчване от семейството. Но дали момичето да направи аборт, или да задържи детето? Дори психолог с дългогодишен опит не може да даде еднозначен отговор, защото всеки случай е строго индивидуален.
Ако обаче момичето реши да роди и да задържи детето, добре е да знае, че за да е емоционално стабилно и да се чувства сигурно и защитено, новороденото има нужда да се привърже към един-единствен човек. Най-често това е неговата майка. В социалния дом не е възможно за всяко бебе да се грижи отделен човек и така детето расте без любов и нежност.

Звено “Майка и бебе”  
Звената “Майка и бебе” са част от центровете за обществена подкрепа и консултация. С тази социална услуга се предоставя временно настаняване (до 6 мес.) на бременни жени и майки, при които има риск да изоставят детето си. Осигуряват им се безплатен подслон, подходящи условия за грижи за бебето, достъп до здравната мрежа, намира им се личен лекар и те получават лекарства, ако имат нужда, правят им се медицински изследвания. В атмосфера на сигурност и спокойствие много млади майки променят първоначалната си нагласа да изоставят детето си в социален дом и решават да се грижат за него.
Във всяко звено обикновено се настаняват 6 до 10 майки и техните деца. Капацитетът се определя от потребностите на общината и на региона. Звена “Майка и бебе” има във Варна, Пловдив, Сливен, Шумен, Търговище, Пазарджик, Габрово, София и Стара Загора. Седем от тях се управляват от неправителствени организации, а две – от общините в съответните населени места.
През 2008 г. в звената “Майка и бебе” е осигурен подслон на повече от 100 майки с деца. В курсове за бременни са били обучени повече от 50 бъдещи майки.
Първите звена „Майка и бебе” са създадени към комплексите за социални услуги за деца и семейства по проекта „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”.

Кампания „Не ме изоставяй”
Кампанията “Не ме изоставяй” на Фондация “За нашите деца”, подкрепена от Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето, си поставя амбициозната задача да предотврати изоставянето от майките поне на 100 бебета и деца до 3-годишна възраст. На първо време за целта се осигурява финансирането на екип от социални работници в 5-те родилни дома в София. Там ще се оказва подкрепа на майките, които се колебаят да вземат детето си, за да се предотврати настаняването му в социален дом. Намерението на фондацията е при успешен старт на проекта моделът на оказване на помощ да се пренесе в Пловдив и в Монтана.
Важна част от кампанията “Не ме изоставяй” е да повлияе на майките, вече изоставили по икономически или по други причини детето си в дом, да го вземат и отглеждат в семейна среда.

София Господинова
*Тази публикация не отразява официалната позиция на Европейския съюз