През последните години раждаемостта в Москва отбелязва значителен подем. През 2003 г. в столицата са се родили 87 хиляди деца, което е с 8% повече от родените през 2002 г.


Лекарите отчитат и друга промяна – 45% от раждащите са на възраст над 30 години, а не са толкова редки изключенията родилките да са на 45 и 50 години. Това обаче според специалистите води до повишаване на патологията.

Най-голям бум на бебета е отбелязан през 90-те години, когато годишно са се раждали около 126 000 московчани. Следва период, през който новородените са били двойно по-малко и здравни чиновници са настоявали да се закрият някои родилни отделения. Благодарение на това, че стационарите продължават да функционират, могат да се проследяват всички бременни и раждащи. Детската смъртност в столицата е 0.8–0.9% от всички живи новородени, което е значително по-нисък показател в сравнение с останалите части на Русия. Лекарите го обясняват с факта, че московчанки избягват опасните експерименти, като раждане във вода или у дома…