Няколко клиники в Германия, три от които в Мюнхен, вече ползват един нов продукт. Апаратурата включва преносим кардиотокограф (CGT) с мобилна функция и интернет връзка, както и връзка със софтуера. Чрез телемониториране сърдечноболните, бременните и плодът могат да се наблюдават от дистанция.

Как се извършва прегледът?
На подбрани бъдещи майки се предоставя малко куфарче за вкъщи, в което има всичко необходимо за телекардиотокография. Те получават и инструкции как да работят с апарата.. У дома жените активират данните си, сами си поставят електродите за регистриране на детските сърдечни тонове и маточната активност и само с натискане на едно копче препращат мониторния запис в мрежата към лекуващия лекар. Интелигентна алармена система регистрира и сигнализира отклонения в маточната активност, в сърдечната честота и в движенията на плода. До мобилния или до стационарния телефон на лекаря стига звуков сигнал, че е получен мониторен запис. Той сяда пред компютъра, преглежда информацията и я анализира. Ако записът се преценява като нормален (непатологичен), бременната се уведомява, че всичко е наред. В случай че има някакви патологични отклонения, на бъдещата майка се препоръчва да посети болницата.


Първоначално методът е бил замислен предимно за бременни с преносена бременност (след изтичане на определения термин), които трябва да се явяват през ден на мониторен контрол. Постепенно тази техника намира приложение и при други бременни. Куриозен е случаят с жена с близначна бременност, при която единият близнак умира вътреутробно. Всеки ден в продължение на два месеца и половина тя изпраща мониторен запис на детските сърдечни тонове на живия близнак от вкъщи. Това й помага да преодолее психичния стрес и й дава ежедневна сигурност за състоянието на плода.

Предимства
Досега около 80 жени са взели участие в наблюдението и нито една не е имала затруднение в поставянето на електродите и/или препращането на кардиотокограмите в мрежата. Така се спестяват пътувания до болницата и обратно, облекчава се и натоварването на медицинския персонал.


Софтуерът, който производителите разпространяват широко по света, позволява на специалистите независимо къде са – на работа, вкъщи или на разположение, да извикват мониторния запис на компютъра си и да го анализират. Не без значение е, че има възможност да се потърси бързо и второ мнение, както и да се анализират множеството постъпили и регистрирани записи.
Методът осигурява:

 • точно и високо качество на пренасяне на информацията оnline;
 • възможност за телекомуникация между експерти;
 • детайлно анализиране на определени участъци от мониторния запис;
 • сигурно архивиране;
 • лесен достъп до всеки мониторен запис;
 • атрактивност и удобство за бременната;
 • спестяване на средства;
 • намаляване на болничния престой (също спестяване на средства);
 • централизирано едновременно наблюдение на раждащи в родилната зала;
 • при спешни животозастрашаващи ситуации бързо обсъждане на алтернативи и вземане на правилното решение.
  В САЩ описаният метод се прилага от години. Там между две операции специалистите могат от компютъра в операционната да проследяват мониторните записи на всички раждащи, както и на бременни в амбулаторията. Мониторният запис веднага се скенира и изпраща в мрежата. Така всеки има достъп до него и може да го види и интерпретира.