Imaginarium стартира благотворителна кампания в подкрепа на Фондация ЛАЛЕ

Imaginarium иска да осигури на всички деца правото да играят, защото играта е в основата на щастливото детство, тя стимулира развитието и образованието им.
Ангажираме се с благотворителни кампании в много държави за децата, които по различни причини нямат възможност да израстват и играят безгрижно. Искаме те да живеят по-щастливо и помагаме за тяхното по-добро бъдеще.

Някои семейства имат затруднения и децата страдат най-много. Някои от тях нямат пълноценна храна, играчки и възможност за добро образование. Други живеят в домове за деца, които влияят отрицателно на развитието им.

Imaginarium подкрепя програма „Вяра в децата и семейството“ на Фондация ЛАЛЕ за превенция на наставянето на деца в домове и подкрепа на семействата им. С малка, но навременна подкрепа, повечето семейства с деца могат да се справят сами с трудностите. Вярата в семейството създава отговорност, упование в собствените сили и по-малка зависимост от социални услуги.


Програмата е основана на силните страни на децата и семействата и стимулира позитивно родителство, включване на бащи и мъже от семейния кръг в грижата за децата, участие на местната общност в инициативи за добруване на децата и отглеждането им в семейството.
В подкрепа на програмата „Вяра в децата и семейството“ направихме специалнаи гривни за деца и възрастни, чиято минимална цена е 2 лева. Фондация ЛАЛЕ ще удвои сумата, събрана от Imaginarium до 31 декември 2014 г.

Със събраните средства ще бъдат подкрепени дейности на местни организации в подкрепа на деца в риск и семействата им в общини Бургас, Бяла Слатина, Стара Загора, Търговище, Добрич.