Дата: 21 януари 2014 г.

Текст: Марин Иванов

Навред в страната и особено по селата се осъвременяват красивите традиции на народните празници, обреди и обичаи. Това е нашата история и битие. Всички приказки, предания, легенди и наричания носят късче история и въплъщават изконните човешки надежди за здрава челяд и плодородна година.Ето как празнуват Бабинден в с. Странско в Южна България:
Бабинден е третият ден заедно с Йордановден и Ивановден, свързан с водата, която има пречистваща сила и е символ на живота. Тогава жените с малко дете, до 3-годишна възраст, посещават бабата акушерка. Всяка млада невеста подлива на бабата, дарява я с кърпа, риза, престилка, поднася ù баница, пита, печено пиле и други гозби. Така, събралите се в дома на бабата жени, си правят угощение, пеят песни, играят хора. Накрая карат бабата на реката, където я къпят. На този ден мъжете си остават у дома и гледат децата. Ако някой се „престраши” да излезе на улицата и го срещне тълпата от жени, връзват му кратуна...


Когато младите майки отидат при бабата акушерка, целуват ръката ù с благодарност за грижите към най-младите членове от фамилията. Пожелават ù да е „жива и здрава” още толкова години, помагайки на младите булки за лесно раждане. Тогава бабата отговаря „Дай Боже!”.

Всичко започва с къпане на детето в домакинството
Бабата акушерка отрежда на снахата да вземе бебето и да отидат да го окъпят. През цялото време на обредното къпане на детето се нареждат благопожелания за здраве и берекет. Бебето се къпе, обикновено в дървено корито и се полива с дървен черпак. Водата се взима от менци. След къпането ръцете на бабата се поливат, а тя нарича: „догодина и друго да ти „фане”; „тази година женско, догодина мъжко”. Бабата не си бърше ръцете, а пръска водата нагоре и пожелава: „колкото пръски се пръскат, догодина толкова челяд”.


Колкото пръски има, толкова челяд да ви чака
Приготвила се бабата акушерка и е време за гости:
„Бабо Иванице, бабо Иванице, отворено ли е?”, викат младите моми, идвайки да донесат на бабата погача и армагани. Задължително питат дали е вързано кучето. Бабата казва: „Чакам, чакам, деца, да ми подлеете и да ме окъпете днес на празника.”

Млада булка поднася погачата на бабата, която отрежда: „Дал Бог добро, дал Бог добро, да сте живи и здрави!”. Задължително питата се поднася от млада невеста, която има „мъжко” – месила и премесила. Тя подлива вода на бабата, докато всички слушат обредните наричания на опитната жена: „Всякакви да има, колкото пръски има, толкова челяд”.

Баница с молитва за „мъжко”
Ритуалната баница се поднася от невеста, родила няколко момичета. Тя се моли на бабата за благословия за мъжко чедо, защото е „трудна”. Бабата приема баницата и нарежда: „Петото да е мъжко, жетва да жъне, копан да копае. Момичетата са благословени от Бога”. Докато подливат на бабата тя отново нарежда „Както ти се плъзга сапуна, така да ти се плъзне следващото мъжко”.

Бабата бива дарена със златна паричка. Тя се закачва на забрадката на възрастната жена. Дават се и книжни пари, пак закачени на забрадката на бабата, като благодарност за грижите.
Благодарността се засвидетелства и от специални обредни песни. Докато се лее песента, булките вият хоро, около бабата, която люля бебе.

Да го съблечем ли гол?
„Оле, какво прави този мъж навън в деня на жените? Сега какво ще го правим? Ще го съблечем гол? Да, гол! Не, срамота е! Ами, тогава какво да го правим? Кратуна да му вържем”. Смеят се жените на мъж, които е станал свидетел на ритуалите или е излязъл на улицата на Бабинден. На смелчагата жените мятат кратуна около врата, с весели възгласи.

Много ли плаче - уроки са...
На Бабинден при бабата акушерка идват родилки, чийто деца плачат много. „Урочасано е – казва бабата – Трябва да му се бае”. Бабата чисти челото на бебето, като наплюнчва пръста си. Целува го три пъти по челото и казва „Брей, много урочасано, направо солено”.

И на лекаря се подлива
На празненството присъства д-р Димитрова, акушер-гинеколог. Тя също участва в обредния ритуал по познатия начин: „Колкото пръски, толкова деца”. На нея ù подлива последно родилата млада майка. Лекарят беше закичен с пара и здравец. Получи и кърпа.

Сп. „9 месеца” честити празника на всички баби, акушерки и акушер-гинеколози!