Две трети от мъжете донори на сперма в Япония не проявяват никакъв интерес към поколението, което потенциално има шанс да създадат. Запитани в анкета дали биха желали някой ден да се запознаят със своите биологични наследници, множеството от донорите на сперма отговарят отрицателно. Всъщност според етичните норми на банките за генетичен материал по света, включително и в България, запазването на анонимността между биологичните бащи и техните деца е задължително условие при даряването на сперма. Явно този принцип съвпада и с емоционалната настройка и желанията на повечето от японските донори.