Служебното правителство възнамерява да приеме Наредба за стандартите за ранно детско развитие, предаде репортер на БГНЕС. “В стандартите е заложена идеята за относителната универсалност в закономерностите на детското развитие, като едновременно с това се отчитат индивидуалните различия между децата”, става ясно от мотивите към Наредбата. Приложенията към наредбата, съдържат резултатите от многогодишния труд на екип от експерти, с научен и практичен труд в сферата на педиатричната и педагогическата практика, провели редица проучвания и съдържат показатели за развитие, възпитание и образование на децата в ранна детска възраст. Експертите разделят в четири области стандартите, които всяко бебе – от раждането си до достигането на 3-годишна възраст трябва да покрива.

Така например в област “Здраве, физическо и двигателно развитие” – 12-месечно дете трябва да може бързо да се предвижва чрез пълзене, да се изправя на крака и да ходи, водено за ръце. На две години детето трябва да може да се качва по стълби и да слиза като се придържа, а на три години вече свободно трябва да може да се качва и слиза по стълби, да тича, а с помощ да се подрежда в редица, колона и кръг. Според стандартите в област “Познавателно развитие” – дете на една година трябва да може да разпознава различията между познати и непознати лица, на две години детето трябва да може да имитира и повтаря действия и думи на възрастни, а на три години да може да прави разлика между неодушевени и одушевени обекти от един вид, например - играчка насекомо и истинско насекомо. При стандартите в област “Личностно-емоционално и социално развитие” – нормално за едногодишно дете е да опознава различни предмети чрез поставяне в устата, разбира, че името му се отнася само до него и по погледа на родителя може да разбере дали е постъпило правилно.

На две години детето трябва да знае името си, да играе с друго дете, да развива по-осъзнати отношения на доверие и сътрудничество с възрастните. На три години детето трябва да може да назовава възрастта си и името си, да изразява с думи и жестове привързаност и обич към родителите, да се съобразява с приети правила на общуване и поведение. Стандартите за “Езиково и комуникативно развитие” предвиждат едногодишните да могат да дават “целувка” и да прави “здрасти”, както и да прави опити да повтаря прости срички, когато възрастния ги произнася бавно и разчленено и да започва да артикулира различни срички като “ма-ма”, “та-та”. На две години детето трябва да има активен речник, който да съдържа няколко десетки думи – съществителни, прилагателни, глаголи, някои местоимения, наречия и частици. На три години детето вече трябва да може да използва прости изречение.

Най-ранните преживявания на децата формират основата за всеки по-нататъшен досег с образованието. Ако в ранна възраст се положат здрави основи, обучението на по-късен етап е по-ефективно и е по-вероятно то да продължи през целия живот, като се намалява рискът от преждевременно напускане на училище, увеличава се равнопоставеността, що се отнася до учебните резултати, и се намалява цената, която обществото плаща под формата на изгубен талант и на публични разходи за социалната система, за системата на здравеопазването и дори за правосъдната система, става ясно още от мотивите, с които се предлага на правителството да приеме въвеждането на държавен стандарт за бебетата.

БГНЕС