Двойките, които живеят на семейни начала, без сключен граждански брак, губят привилегиите за самотни родители. Това следва от окончателно приетите днес промени от Народното събрание в Закона за социалните помощи за деца. Според новите текстове, като семейство се определят и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетиe деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, не по-късно от навършване на 20-годишна възраст. С този текст се очаква да се сложи край на практиката един от семейната двойка да се обявява за самотен родител и само неговият доход да се взима предвид при отпускането на детски надбавки. Сега прагът е 350 лв.

С приетите текстове ще бъде затегнат и достъпът до помощи на майките студентки. Според досегашните разпоредби майка, която следва във висше училище, получава еднократно от държавата 2880 лв. По този начин бременните жени се записват в университет за по един семестър, само за да получат парите, но не продължават обучението си по-нататък, сочат данните на Министерството на труда. Зам.-министър Лазар Лазаров съобщи пред журналисти, че от 2008 г., когато насърчението е въведено, до 2014 г. броят на получателките на такава помощ е нараснал от 1350 на 7300 – пет пъти, на фона на спад в раждаемостта. Между 80 и 90% от тях не са продължили следването си след раждането. С приетите днес изменения помощта се запазва, но ще се отпуска само на студентки в редовна форма на обучение, които не са осигурени и не получават обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете от НОИ. Помощта ще се изплаща на два пъти като втората част ще се дава след като майката се запише в следващ семестър, но не по-късно от година след раждането.Депутатите решиха също непълнолетните майки да получават месечни помощи за отглеждане на дете само в натура. Предвижда се стоките и услугите, които майката и детето ще потребяват, да се определят от дирекция „Социално подпомагане", чиито експерти ще правят преценката на индивидуалните потребности. В натура ще получават помощи за отглеждане на децата си и родителите, които не се грижат за тях, а харчат парите за друго.

Осиновителите имат право на еднократна помощ при осиновяване на дете, независимо от доходите на семейството, при условие, че осиновителите и осиновеното дете живеят постоянно в страната. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет за съответната година, но не е по-малък от предходната година и не е по-висок от размера на еднократната помощ при раждане на дете, гласят промените.


Източник: www.dnevnik.bg