Специализиран кабинет по репродуктивно здраве ще бъде разкрит във Враца. Той ще бъде реализиран по молба на Здравка Гергова, която е координатор за Северозападна България на фондация „Искам бебе“. Кабинетът ще бъде разположен в ДКЦ - база II. Реализацията на идеята обаче ще стане факт след гласуване на заседание на Общинския съвет в началото на следващата седмица. Вносител на докладната е зам. кметът Петя Долапчиева.

Във връзка със създаването на специализирания кабинет вече са проведени срещи и разговори с представители на фондацията и експерти в сферата на здравеопазването в Северозападния регион и е потърсена подкрепа от най-добрите специалисти по репродуктивна медицина в страната за организиране на информационни срещи, прегледи и оказване на специализирана помощ.

Разкриването на кабинета ще подпомогне двойките с репродуктивни проблеми за по-лесен и бърз достъп до информация и специалисти. Към настоящия момент се налага те многократно да пътуват до градовете София, Пловдив, Варна и др., за да получат необходимите консултации, прегледи, назначаване на подходящо лечение и за да могат да реализират съкровената си мечта - да имат своя рожба.

За времето от 2014 година до момента във Врачанско са подпомогнати 62 двойки с репродуктивни проблеми.

„За осъществяване на инициативата е необходимо Община Враца да осигури подходящо помещение, в което по предварителен график да се извършват прегледите и консултациите. В сградата на ДКЦ- база II има свободни медицински кабинети, които от години не се използват. Предлагам два от тях да се предоставят на Община Враца за създаване на Специализиран кабинет по репродуктивно здраве.”, се казва в докладната на Петя Долапчиева.

Източник: vratzadnes.com