По време на декемврийската пресконференция, посветена на тринайсетата национална кампания "БЕБЕ НА ГОДИНАТА", бе представен профил на съвременната българска майка. Според анализа на психолози от E-therapy, изнесен от Александра Петрова, съвременната майка:

  • има повишени изисквания към средата, в която възпитава и отглежда децата си. Тя е активно търсеща услуги, продукти и информация, свързани с репродукцията и отглеждането на поколението до най-дребния детайл. В колкото по-зряла възраст тя става майка, толкова по-изразена е тази тенденция.
  • тя е тревожна, поради високите изисквания, които има към себе си. Не е склонна на екстравагантни решения и за да тръгне към новото, се нуждае от авторитет, който да й го препоръча.
  • тя има нужда от бърза информация, за да улавя информационните потоци тук и сега. На въпроса на „9 месеца“ и «БГ Мамма» кои са основните източници на информация за бременността, на първо място с 30% като основни лидери на мнение са определени медицинските специалисти. На второ място с 24% се нареждат интернет форумите за споделяне на личен опит, следвани от интернет сайтовете, списанията и книгите, семейството и приятелите.

Какви са изводите, които поставят основни предизвикателства пред обществото?

  • Нужни са училища за родители, в които да участват и двамата партньори. Така се намалява тревожността, получава се по-добра ориентация и точен избор.
  • Необходими са стандарти за добри медицински грижи не само по отношение на физическите показатели, но и в психологически аспект. Медицинските заведения, в които се организират училища за бременни, се възприемат като много по-защитена среда и там майките правят много по-спокойни и качествени избори за детето си.
  • Много родители имат нужда от психологическа подкрепа при взимането на решения.