На 21 и 22 септември екипът на ЦЗПЗ и д-р Младенов ще спре в Община Аврен (Варна). Кампанията за ранна диагностика на рака на млечната жлеза ще се проведе в Информационния център в сградата на Община Аврен – ул. Тодор Ноев № 8.
За повече инфорлмация и записвания: 051/ 062 495 и Марина Тодорова – 0895 770 448.