Проучването е проведено сред 766 деца, като 41% от гласувалите са заявили, че не са били обект на агресия. Останалата част са казали, че са ставали обект на агресия на улицата, в училище и вкъщи. Проблемът с насилието сред деца и подрастващи е много тревожен. Насилието няма работно време, то не се случва от 8 до 17 ч., не почива в събота и неделя. Затова трябва всички институции да се синхронизират и да обслужват нуждаещите се по всяко едно време, отбеляза Манолова. Също така омбудсманът алармира, че най-вероятно броят на пострадалите е по-голям от официалната статистика, тъй като не всеки, който е станал жертва на насилие подава жалба. Подадените жалби за 2015 г. са 1839, като за 2016 г. броят им е приблизително същият, уточни тя. Манолова каза, че ще инициира законодателни промени срещу насилието над деца. Омбудсманът призова да се създаде атмосфера на нетърпимост към насилието и агресията и да се прояви политическа воля за ограничаване на тези прояви. По време на кръглата маса стана ясно, че най-много случаи на насилие има в домашна среда, а голяма част от потърпевшите се притесняват да подадат жалба, защото когато се върнат обратно вкъщи, ще понесат наказание от насилника, който в случая е близък роднина. Според Манолова проблемът с телесните наказания срещу деца се корени от много години. Омбудсманът наблегна на факта, че дори имаме поговорки по темата, като например "Дете се целува само докато спи", "Бий детето, докато е малко", "Който жали пръчка, не жали детето".

Източник: novini.bg