Д-р Ян Петерс, международно признат експерт в сферата на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст, ще консултира  изследователския екип на фондация „За Нашите Деца“, който провежда  изследване за ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст и техните семейства.[1]Със своята експертиза и богат международен опит, д-р Петерс ще подкрепи изработването на дизайна и методологията на изследването. То ще предложи добри практики и препоръки за формиране на политики, засягащи работата на професионалистите в периода на ранното детско развитие в България.

Д-р Ян Петерс е един от основателите на Центъра за изследвания и иновации в сферата на ранното детско развитие към университета на град Гент, Белгия и негов директор от 1989г. Центърът е признат за изследователска институция от федералното правителство на Белгия. Има докторска степен „Висококачествен професионализъм в сферата на образованието и грижата в ранна възраст във Франция, Англия, Нова Зеландия, Дания и Белгия“ и богата история на университетски преподавател в университети в Брюксел, Гент и Будапеща. Автор е на две книги по темата и е редактор на множество трудове, включително публикации на Европейската комисия, Европейския парламент, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО и др.

Той притежава 21-годишен опит в сферата на изследванията за качеството на работната сила в ранна детска възраст, през последните 13 се фокусира върху изследвания, свързани с политиките в тази сфера. В продължение на 7 години е бил член на Борда на Международна асоциация „Стъпка по стъпка“ – международна мрежа от неправителствени организации в 35 страни от Централна и Източна Европа и Централна Азия. Фондация „За Нашите Деца“ е член на асоциацията и работи съвместно с нейните членове по различни проекти. От 2014г. той е консултант на УНИЦЕФ, където анализира качеството на достъп до образование и грижа в ранна възраст в различни европейски държави, сред които Сърбия, Албания, Косово и др.

 

[1] Изследването е част от проекта „България расте с децата си“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.