През последните години затлъстяването се превърна в изключително наболял социален и медицински проблем в световен мащаб. Тревожен е факта, че според последните проучвания, броя на децата с наднормено тегло и затлъстяване в предучилищна възраст в България се е увеличил. По данни на Националния център по обществено здраве и анализи страната ни заема средни позиции по тези показатели в сравнение с останалите европейски държави. Ръст на хората със затлъстяване и наднормено тегло през годините обаче има. Особено отчетливи са цифрите при подрастващите. Повече от 18% от българските деца са с наднормено тегло, а 22% от тях са със затлъстяване.


По данни на Световната здравна организация през 2008 г. 1,5 милиарда души над 20-годишна възраст са с наднормено тегло. От тях над 200 милиона мъже и близо 300 милиона жени са със затлъстяване. Експертите смятат, че ако честотата на затлъстяването и наднорменото тегло нарастват със същите темпове както през последните години, се очаква до 2015 г. около 2,3 милиарда от населението на света да е с наднормено тегло, а повече от 700 милиона от хората да са със затлъстяване.

Затлъстяването води до повишена заболеваемост и е предпоставка за развитие на сърдечно съдови заболявания, на такива свързани с обмяната на веществата и е предпоставка за рак на гърдата.

clip image002
Таблицата, изготвена от  Българската асоциация за борба със затлъстяването и съпътстващите го заболявания, показва увеличаването на затлъстяването сред децата през последните години у нас.