Отмяна на правото на платен годишен отпуск за периоди, в които не се полага труд. Това предлагат от асоциацията на работодателите. Ако предложението бъде прието това ще засегне и жените, които са в отпуск по майчинство. Така, ако до сега те трупаха годишен отпуск, който можеха да вземат след като майчинството им свърши, сега няма да могат да се възползват от него.

Предложението засяга и ползващите дълго време болничен отпуск, които също няма да могат да трупат дни за отдих. Освен отпадането на отпуска при болнични и майчинство, от асоциацията отново изтъкнаха, че настояват първите три дни от болничния да не се плащат от предприятията. По други теми обаче работодателите не постигнаха съгласие.