През 2010 г. със съдействието и подкрепата на Столична община и родителското настоятелство започна реализацията на мащабен проект по реновиране и благоустрояване на материалната база на ЦДГ №7 – София. Със средствата по отпуснатата целева субсидия бе осъществен първия етап от планирания проект, а именно – изцяло подновяване хидроизолацията на основите на сградата.  Предстои приключване на останалите етапи от проекта по реконсткрукция на столичното учебно заведение.