Световната здравна организация определи 2020-а за Световна година на медицинската сестра и акушерката. Причината е, че през следващата година се навършват 200 години от рождението на Флоранс Найтингейл, жената, чиято професия стана символ на милосърдието, и която се смята за основоположник на съвременното сестринство, съобщават от организацията. Специалистите добавят, че съвременното здравеопазване е немислимо без приноса на медицинските сестри и акушерките.

„Те играят жизненоважна роля за предоставянето на здравни услуги. Това са хората, които посвещават живота си на грижите за майките и децата. Те дават спасителни имунизации и съвети за здравето. Те полагат грижа за възрастните хора и като цяло отговарят за всекидневните основни здравни потребности на хората. Те често са първата и единствена грижа в техните общности“, обобщават от организацията.

Допълнват още, че светът ще постигне универсално здравно покритие, само ако признае критично важната роля, която имат тези медицински специалисти и инвестира повече средства в тях. Очаква се на 7 април, по традиция отбелязван като Световен ден на здравето, да бъде представен специално изготвен тематичен доклад за състоянието на сестринската професия в света.

В него ще бъде включено описание на всички активности, в които могат да се включат тези медицински специалисти за постигането на глобалните цели за универсално здравно покритие и целите за устойчиво развитие и ще се дефинират областите за разработване на политики за следващите 3 до 5 години. Докладът ще предостави и обобщена информация за съсловието по държави – брой и видове медицински сестри и акушерки, система на образование, законова рамка, условия на практикуване, лидерство, равенство между половете в рамките на професията и пр.