Нова детска градина с формата на замък вече посреща децата в царството на приказките. Официалното откриване на детска градина „Албертино“ се състоя на 3 октомври в София и беше уважено лично от г-н Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски“, където се намира самата градина. Той сподели, че новата детска градина е ценна придобивка за района и благодари на г-н Мирослав Печев за значимата инвестиция. В своето слово г-н Мирослав Печев, създал приказния детски замък „Албертино“, сподели: „Нашите деца заслужават щастливо детство и вярвам, че тук в „Албертино“, те ще го имат.  Аз самият съм един щастлив и горд баща, и именно моят син Алберто ме вдъхнови да създам този замък. Надявам се, че детска градина „Албертино“ ще се превърне в дом на знанието, където всяко дете ще разкрие и усъвършенства своите таланти и заложби, ще расте и укрепва в грижи и внимание.“

Сред гостите, които уважиха празника на детска градина „Албертино“ бяха: Ники Кънчев, Теди Велинова заедно с детето си, Лора Караджова и дъщеричката й, проф. Любомир Стойков, народният представител Юлиан Ангелов със съпругата си и детето им, Гери Дончева, Росица Стойчева, Диди Стоянова, моделът Никол Предьова и други, сред които имаше и много родители и деца. Водеща на събитието беше певицата и актриса Марина Кискинова, а за чудесното настроение на гостите се погрижиха децата от „Бон-Бон“.

Детска градина „Албертино“ прилича на истински дворец, в който всяко дете  ще има възможност да разкрие и развие своите таланти, заложби и да има щастливо детство. Детската градина ще работи на кабинетен принцип, като в сградата, която е разположена на 4 етажа, са обособени 5 кабинета – по математика, природен и социален свят, български език и литература, кабинет по английски и италиански език, и кабинет по музика. Детската градина разполага също с медицински кабинет, трапезария, голям модерно оборудван физкултурен салон и двор с детски площадки. Капацитетът на детското заведение е 76 деца, като групите ще бъдат малобройни (до 14 деца), с които ще работят млади и висококвалифицирани специалисти педагози.

В „Албертино“ е създадена специална подкрепяща среда, в която децата да усъвършенстват своите моторни и сензорни умения и да придобиват знания на базата на собствения опит. Тези идеи, подходи и практики, описани от Мария Монтесори, се прилагат в образователно-възпитателния процес в приказната детска градина „Албертино“. Екипът на доц. Веселин Дафов ще работи с децата в различни организирани и допълнителни форми на педагогически взаимодействия по „Философия с деца“. Ще се извършват естествени за децата действия: те ще играят, говорят, пеят, рисуват, моделират, ще се превръщат в мислители и откриватели.

Мисията на детска градина „Албертино“ е да осигури оптимални условия за всяко дете. В нея то ще може да придобие съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за усвояване на езика и ранната му социализация, за да премине успешно към училищното образование. В детска градина „Албертино“ децата ще имат всички необходими условия да запазят своята уникалност, като проявят способностите и развият талантите си. В новооткритото детско заведение ще се създават условия за реализиране на държавните образователни стандарти за цялостно развитие на детската личност според  възрастта, потребностите и детските интереси.

Цел на педагозите в „Албертино“ ще бъде всяко дете да се чувства щастливо, защитено, подкрепяно, разбирано и уважавано, като се гарантират физическото и психическото му здраве, както и социалното, познавателното, емоционалното, личностното и творческото развитие. Преподавателите ще създават условия за ранно откриване на заложбите и талантите на всяко дете и ще насърчавато развитието и реализацията им. Предвидено е използването на диагностичен инструментариум за установяване на силните и слабите страни на детето и за изграждане на адекватна технология за усъвършенстване на опита му според образователните цели. Децата ще бъдат възпитавани в толерантност и уважение към националната, културната, езиковата, етническата и религиозната идентичност, както и към хората с увреждания.

Детска градина „Албертино“ е перфектният център за щастливи родители, търсещи и намиращи спокойствие, подкрепа и сътрудничество, обединени от общата идея за успешно развитие на децата.