През изминалата 2011 г. Фондация „За Нашите Деца“ е подкрепила 37 деца със специални нужди и техните семейства. В столичния Център за обществено подпомагане към Фондацията децата с церебрална парализа получават нужните за правилното им развитие физиотерапия, кинезитерапия, както и помощ от логопед, психотерапевт и педагог. Техните родители пък са обучавани как да помагат на детето си у дома чрез масажи и упражнения. Те имат възможност да се информират за правата, които държавата гарантира при отглеждане на дете със специални нужди, както и да получат подкрепа от психолози.