Фондация „За Нашите Деца“ организира работилници за родители на деца с трудности в развитието „Да пораснем заедно плюс“. Подготвена е ПРОГРАМА от РАБОТИЛНИЦИ на теми, свързани с предизвикателствата на родителството на дете с труднoсти в развитието, както и неговите допълнителни образователни потребности. Ще имате възможност за обмяна на информация, умения и подкрепа, които да са ви от полза в насърчаването напредъка и развитието както на вашите деца, така и на вас самите като родители.

В рамките на няколко последователни съботи ще бъдат разгледани следните теми:

 • Четирите стълба на родителството
 • Психологически потребности на детето и родителски цели
 • Нашите деца и как ги обичаме
 • Слушането – важно умение на родителството
 • Kaк детето научава за света около себе си?
 • Поставяне на граници: защо и как?
 • Родителски отговорности
 • Да бъдеш родител: влияния и избори
 • Край и ново начало

КЪДЕ?  Център за обществена подкрепа „Света София“ в гр. София, кв. Възраждане, ул. Гюешево 21.

КОГА?  Можете да се включите на 9 март (събота) от 10.30 ч. или най-късно на 16 март отново от 10.30 ч. Поредицата от работилници ще се провежда в рамките на няколко съботи подред.

ЗА КОГО?  За родители на деца, имащи трудности в развитието

КАК? Безплатно. Необходимо е предварително записване!

ЗАЩО? За да пораснем заедно плюс…

Основната цел на Програмата e да създаде стимулиращо и подкрепящо обкръжение, в което родителите съвместно с водещите на работилниците и с останалите родители да:

 • обменят идеи относно това как възприемат своето родителство
 • опознават по-добре себе си като родители
 • откриват ефикасни начини да се справят с допълнителните трудности, при които живеят,
 • научават и други възможни начини за отношение с детето си
 • да се запознаят с научната гледна точка за положителното взаимодействие между родител и дете и за родителството в интерес на детето (и на родителя)

Всяко дете заслужава да бъде посрещнато с радост, да се развие като щастлива личност. По този път го съпровожда неговият родител, който не се е отказал да научи, че родителството расте и при трудни обстоятелства. За тези родители са предназначени работилниците „ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО ПЛЮС“.

„Да пораснем заедно плюс“ е програма от работилници, разработена от УНИЦЕФ, предназначена за родители на деца със специфични потребности. Фондация „За нашите деца“ е част от организациите, прилагащи програмата в България.

 За записване за работилниците и за повече информация, можете да се обърнете към екипа на фондация „За Нашите Деца“:

Милица Гочева, специалист Ранно Детско Развитие (моб. 0884 918 151); Цветелина Ганева, старши експерт Ранно детско развитие (моб. 0879 943 440) или Петя Узунова, Старши специалист Ранна Интервенция (моб. 0882 314 878).