Висок професионализъм и много любов даряват лекарите, акушерките и социалните работници на недоносените деца и техните родители

В края на 2018 година болница „Шейново“ отчита извършените дейности по проект „Начален старт на живота – Ранна подкрепа на преждевременно и рисково новородени и техните семейства“. За една година екип от неонатолози, акушерки и специалисти по ранно детско развитие оказаха медицинска, акушерска и социална помощ на 25 недоносени бебета, от които 4 двойки близнаци. Акушерките направиха над 300 домашни посещения, а социалните работници – над 850 визити в домовете на семействата. Средното времетраене на едно посещение е 700 минути, което превръща дейностите по проекта в над 1340 часа подкрепа на родителите и децата. Това са числовите изражения на нещо много по-съществено – любовта и пълното себеотдаване, което целият екип, работил по проекта, вложи в неговото изпълнение.

„Осъществяването на медицинска и социална грижа за недоносените бебета и техните семейства изисква много повече от професионално отношение. Ако няма вътрешно усещане, емпатия и любов, резултатите, които постигнахме, далеч нямаше да са такива. Работата по този проект изискваше висок професионализъм и огромно сърце. Работата, която екипът ни извърши, многократно надхвърли заложените в проекта часове труд и финансиране“, сподели д-р Румен Велев, изпълнителен директор на II САГБАЛ „Шейново“. По неговите думи такъв тип проекти имат огромен смисъл за недоносените деца и техните семейства, както и за развитието на здравните грижи за пациентите в България. Болница „Шейново“ ще търси възможности и финансиране за продължаване на акушерските грижи към преждевременно и рисково новородени и техните семейства. Социалната подкрепа ще продължи да се осъществява до навършването на 3-годишна възраст на децата.

Д-р Донка Узунова, началник на отделението по неонатология, ръководи медицинската част на проекта. Тя и нейният екип са преминали няколко обучения в Германия, където подобна медицинска и подкрепяща грижа се оказва от години и е медицинска практика, заложена в здравното обслужване.

Мадлен Ефтимова е специалист по ранно детско развитие, която работи по проекта и извършва домашни посещения при семействата и децата, които са преждевременно родени. Тя описва работата на социалните работници в три основни насоки:

  • подпомагане развитието на детето (развитие на възприятията, социалните и когнитивни умения, комуникационните умения и двигателното развитие);
  • консултиране на родителите и близките на семейството (подкрепа и повишаване на родителската компетентност според специфичните нужди, емоционална подкрепа);
  • интердисциплинарно сътрудничество (координация и график на посещения при различни специалисти, от които детето има нужда, сред които неонатолози, акушерки, лични лекари и други специалисти).

Анита и малкият Ернест са част от програмата за подкрепа на преждевременно родени деца и техните семейства. Майката сподели своя опит, тревогите, с които се сблъсква, и емоционалната, медицинска и дори логистична подкрепа, която получава при грижите за своя син.

Диана Търнева е старша акушерка в отделението по неонатология във II САГБАЛ „Шейново“ и т.нар. „мобилна акушерка“ по проекта. Нейната работа започва от първия миг след раждането на детето. Тогава се осъществява първият контакт с родителите, започва да се гради мост на доверие между хората, които участват в проекта и майката и бащата на бебето. „Мобилните акушерки“ придружават семейството до техния дом в деня на изписване на детето от болницата, за да ги подкрепят при погането на първите самостоятелни грижи. Домашните посещения се правят според нуждите на бебето и неговото семейство, като те са най-чести през първия месец (2-3 посещения седмично) и постепенно се разреждат. Акушерките помагат на родителите при храненето, къпането, масажите, гимнастиката, която трябва да правят на бебето, защото всички грижи за недоносените деца са специфични.

Екипът на болница „Шейново“ продължава работата си децата и техните семейства и търси финансови възможности за продължаване на дейностите по този проект.