Самостоятелните акушерски практики, каквито здравното министерство предлага да бъдат регламентирани със законови промени, да могат да работят и да се финансират от НЗОК. За това настояват от Мрежата за съвременна родилна грижа, която обединява неправителствени организации и индивидуални активисти, ангажирани с каузи в сферата на майчиното здравеопазване.

Според тях възможността самостоятелните акушерски практики да работят с НЗОК ще направи услугите им достъпни за всички здравноосигурени, а не привилегия на сравнително ограничена група платежоспособни пациенти, концентрирани в големите градове.Освен това финансирането от НЗОК ще направи тази медицинска помощ по-достъпна за жените и пациентите от неблагоприятни и отдалечени географски райони, или от уязвими социални групи, които в момента често са напълно лишени от здравни грижи по време на бременността и след раждането.

След дългогодишно настояване от страна на акушерки, през август МЗ предложи промени в Закона за лечебните заведения, с които предлага медицинските сестри и акушерките да имат право на самостоятелни практики. Сега те могат да работят само под надзора на лекар.


„Оценяваме високо възможността акушерките, медицинските сестри и лекарските асистенти да упражняват самостоятелно правомощията си като регистрират самостоятелни практики. Тази възможност компенсира един дълго съществуващ дефицит в регулацията на тази сфера и синхронизира българското законодателство с европейските норми, според които акушерките, медицинските сестри и лекарските асистенти би следвало да могат да работят и без задължителната в момента у нас лекарска супервизия“, посочват от Мрежата за съвременна родилна грижа.

Източник: mediapool.bg