Шотландски учени твърдят, че хората, които са имали щастливо детство, са натрупали не само прекрасни спомени за преживяното, но изглеждат и по-добре. Те показват на избрани лица различни фотографии – на млади жени от семейства, в които е имало хармония, и на жени от разбити семейства. Категоричният резултат показва, че стресът и скандалите от детството се изписват на лицата на още 20-годишните. Жените с тежко детство приличат повече на мъже и са по-болнави, а тези от хармонични семейства са далеч по-атрактивни. Колко несправедливо!