31 март 2014 г.

„Сити Клиник КЦ МБАЛ” беше отличена с най-високия стандарт за качество и безопасност в областта на здравеопазването от Joint Commission International (JCI) и така стана първото болнично заведение у нас получило изключително престижната акредитация.


За да отговори на изискванията на JCI, лечебното заведение трябваше да приведе дейността си по критериите на 14 стандарта, разделени в две основни групи - стандарти, ориентирани към грижите за пациента и стандарти, ориентирани към организацията и управлението на лечебното заведение, които влияят върху предоставеното медицинско обслужване на пациентите. Комисия от представители на JCI в рамките на една седмица извърши пълен мониторинг на дейността в болницата, проследявайки 1300 измерими критерии по всичките 14 стандарта. Проверката от страна на JCI изискваше да бъде установено, че последните 4 месеца, персоналът в лечебното заведение е следвал изискванията на 14-те стандарта. Сити Клиник получи статут „Акредитирано лечебно заведение” след подробен доклад на проверяващата комисия и положителна оценка по всички измерими критерии на съответните стандарти, получена от централата на JCI със седалище в Чикаго, САЩ.


“Ние сме изключително горди от факта, че успяхме да покрием високите изисквания, считани за „Златен стандарт” за качество и безопасност в здравеопазването и да бъдем акредитирани от най-реномираната организация в тази област”, споделя Илиан Григоров, управител на Сити Клиник. „Целият екип на лечебното заведение прие присърце процеса по подготовка и покриване на стандартите, защото мисията на болницата е да предоставя най-добрите медицински грижи за пациенти и акредитацията от JCI е важна стъпка в тази посока”.

„Лечебни заведения по целия свят се стремят да създават среда, чиито основни характеристики да бъдат качество, безопасност и непрекъснато подобряване на медицинските грижи“, каза Паула Уилсон – президент и главен изпълнителен директор на JCI. „Българите трябва да се гордеят с това, че Сити Клиник покри нашите стандарти за качество, посвещавайки се на каузата да предоставя висококачествени медицински грижи и безопасност.“