Някои черти на характера се запазват за цял живот. Към тях принадлежи и стеснителността. Почти сигурно е, че боязливото кърмаче един ден ще е сдържан и предпазлив човек. Това доказват психиатри от Харвардския медицински университет (САЩ) въз основа на проследяване на хора, чийто темперамент е проучван още преди 20 години – в детската възраст. Тези, които като бебета са се криели от робот-играчка, са реагирали като възрастни по-отчетливо при показване на снимки на непознати лица, отколкото контролната група. Докато наблюдавали снимките, при някогашните боязливи бебета (за разлика от останалите по-малко сдържани възрастни от контролната група) се активирала определена зона в мозъка, отговорна за реакциите на бягство.