Стартира ежегодната инициатива на Световната здравна организация – Европейска имунизационна седмица. Темата на продължаващото до неделя събитие е „Предпази, защити, имунизирай!“.

Тази година Световната здравна организация поставя акцента на Европейската имунизационна седмица върху имунизацията като индивидуално право на здраве и споделена отговорност. Тревожната тенденция от последните години все повече хора да изпитват съмнения относно необходимостта от прилагането на ваксините и от тяхната безопасност ни поставя пред все по-големи предизвикателства. Имунизационният обхват в България е все още достатъчно висок, за да ни предпазва от сериозни епидемии, но тенденцията е към неговото намаляване. И това развитие може да постави на изпитание живота и здравето на много хора.

EIW2018

Днес имунизациите са по-важни от преди. Зрелостта на обществото ни днес позволява да предпазваме по-уязвимите сред нас – хронично болни и новородени. Имунизациите подпомагат не само борбата с ваксинопредотвратимите заболявания, но и с усложненията от тях, а също така и в борбата с един все по-мащабен проблем – антибиотичната резистентност.

И като индивиди, и като общество сме длъжни да защитим правото на всяко дете на здраве, така както го изискват международните правни актове и националните закони. Вземайки решението за съгласие или отказ от ваксиниране, трябва да мислим не само за себе си, но и за близките и за обществото. Длъжни сме да се информираме как със своите действия на отказ от ваксини можем да навредим на останалите, като по този начин нарушим тяхното право на здраве.

Затова днес, в условията на широка информираност, е изключително важно да взимаме отговорни решения, основани на сериозни проучвания и информация от достоверни и проверени източници. Световната здравна организация тази година избра за тема на Световната имунизационна седмица, част от която е Европейската седмица, „Защитени заедно, Ваксините работят“.

Национална пациентска организация, като основна движеща сила на кампанията „Ваксинко“, приветства всички усилия на национално и на глобално ниво за повишаване информираността относно ваксинопредотвратимите заболявания и за поддържане на висок имунизационен обхват, като начини за предпазване на населението от много заболявания, голяма част от които смъртоносни.