На адрес www.onlinejobs-bg.com бъдещи и настоящи родители и работодатели ще могат да се регистрират и да заявяват желанието си да работят или да  наемат он-лайн. Сайтът ще помага на майките да работят от дома си по време на майчинството, като осъществят контакт с фирми, организации и частни лица, които желаят да се възползват от квалификацията им. 



„Идеята се роди от майки, които се чувстват професионално и социално изолирани и непълноценни по време на майчинството, както и на жени, които отлагат забременяването заради страх от загуба на професионална позиция през 9-те месеца” разказва младата майка Александра Антонова. 


Тя успя да привлече съмишленици за създаването и стартирането на новия сайт за професионална реализация. Списание „9 месеца” беше от медиите, които застанаха зад идеята и активно я подкрепиха. Заразихме с ентусиазма си и програмистката в майчинство Димитринка Цветкова, ученичка в С „9 месеца” на училище, която програмира сайта и реализира на практика идеята. 

Разколебаното професионално и социално самочувствие на съвременната жена я принуждава по-бързо да се върне на работа като създава вътрешносемейни проблеми от различно естество: проблемно отглеждане на децата в детските градини, усложняване на отношенията с партньора, неефективно протичане на възпитателния процес, категорична е Александра. Професиите, които могат да се упражняват пълноценно и от дома, са много: преводаческите услуги; създаване, редактиране и коригиране на текстове; юридическите консултации; счетоводни консултации; медицински консултации; инженерно-проектантска дейност; рекламно обслужване: създаване и консултиране на дизайн на рекламни брошури, текстове, клипове и други форми на рекламно представяне; създаване и консултиране на дизайн от различен характер – книжни издания, интериор, екстериор и др.;  произвеждане и предлагане на дизайнерски стоки; разработване на програми, сайтове, игри и др.