Световният ден на зрението се отбелязва втория четвъртък на месец октомври. Тази година той се чества на 10 октомври, а мотото е „Универсално здраве за очите”. По този повод фондация „Съпричатсен кръст” ще проведе благотворително безплатни очни прегледи на пациенти с катаракта и глаукома. Прегледите ще се извършат на 27.09.2013 г.; 08.10.2013 г. и 11.10.2013 г. от 12:00 до 18:00 часа в МЦ „Св. Йоан Рилски”, гр.Пловдив от доц. д-р Красимир Коев от Медицински университет София, специалист по очни болести. Телефонът за записване на желаещите е 032/ 670 100. Фондация „Съпричастен кръст” целогодишно провежда благотворителни безплатни очни прегледи на социално значими заболявания, като катаракта, глаукома и др.През 2013 г. се отбелязва началото на новия план за действие на Световната здравна организация, с насоченост към повишаване на осведомеността, относно зрителните проблеми, профилактиката и намаляването на случаите на предотвратима слепота и зрителни увреждания в периода 2014–2019 г. Основна цел на глобалната инициатива, е премахване на лечимата слепота до 2020 година.


Сред приоритетните цели на инициативата е:
- повишаване на обществената осведоменост, относно предотвратимата слепота и зрителните увреждания, както и сериозните международни проблеми на общественото здравеопазване, чрез поставяне на надписи, плакати, брошури и др.
- насърчаване на правителствата, по-специално министрите на здравеопазването, към отпускане на средства за национални кампании за предотвратяване на слепотата.

- обучение на целевите групи за превенция от слепота.

В съответствие с основната идея на тази иновативна програма, темата за Световния ден на зрението през 2013 г. е под мотото „Универсално здраве за очите”. Важна част от програмата е увеличаване на достъпа до комплексни услуги за грижа за очите, интегрирани в системите на здравеопазването. Всяка година се съсредоточава върху един аспект от темата „Призив към действие”. През 2013 г., този призив гласи: „Изследвайте зрението си!”.

Според Световната здравна организация (СЗО) приблизително 285 милиона души по света живеят със слабо зрение и слепота. Статистиката показва, че световното население застарява, но се увеличава и слепотата, причинена от хронични заболявания. Над 7 милиона души ослепяват всяка година, но до 80% от случаите на слепота могат да бъдат избегнати. Около 80% са на възраст над 50 години, а около 90% – живеят в страни с ниска доходност, където възрастните хора, особено възрастните жени, срещат трудности при получаване на необходимите грижи за здравето на очите.