Когато за първи път вашите приятели и близки зърнат новороденото ви бебе, често се случва да възкликнат: „Колко е мъничко!” Ако искате обаче да добиете представа колко високо може да стане детето ви, немски изследователи предлагат любопитна система за изчисление. Сборът от височината на бащата в сантиметри плюс тази на майката се дели на две. Ако е момиче, се изваждат 6 см от получения резултат, а ако е момче, се прибавят 6 см. Полученият краен резултат дава представа за потенциалната височина на детето ви като възрастен човек.