19 май 2014 г.

Успешната трансплантация на малкия Валери е стотната подред, извършена в УБ „Лозенец“. Направена е от проф. д-р Любомир Спасов и неговия екип. Тази трансплантация е значително достижение на българската медицина в резултат на 10-годишни последователни усилия на целия екип.

Малкият Валери е постъпил в средата на март 2014 г. в болницата в тежко състояние с картина на крайна степен на чернодробна недостатъчност. Той е роден с изключително рядка вродена аномалия, включваща обратно разположение на вътрешните органи - Situs Viscerum Inversus (сърце разположено вдясно, черен дроб – вляво, oгледално на нормалното разположение), изразена съдова аномалия (пълна липса на долна празна вена) и липса на извънчернодробни жлъчни пътища.Чернодробното заболяване вследствие на жлъчната аномалия представлява прогресираща билиарна цироза, която води до крайна чернодробна недостатъчност и смърт. Подобно съчетание на аномалии доскоро се считаше за абсолютно противопоказание за извършване на чернодробна трансплантация поради изключителните технически трудности за изпълнение.

Приложена е техника, която рутинно се използва в УБ „Лозенец“ при живи донори. Тя води до скъсен безкръвен период на трансплантирания орган. Двете операции се проведоха при изключителен синхрон и мобилизация. При свързването на донорския черен дроб се е наложило директно съединяване на чернодробните съдове към сърцето на Валери.


Днес детето е в добро състояние с добри показатели, съответстващи на възрастта му, и има нормална чернодробна функция.