12 073 деца бяха ваксинирани срещу морбили в извънредна кампания, която се проведе от 5 септември до 5 октомври, съобщиха от здравното министерство.

Кампанията беше насочена към всички деца навършили 13-месечна възраст до 8-годишна възраст от уязвимите групи, и/или със затруднен достъп до здравни услуги от областите Бургас, Монтана, Пазарджик, Пловдив и Сливен. Необходимите количества ваксина бяха осигурени от Министерство на здравеопазването.

Имунизациите бяха проведени от общопрактикуващите лекари и от имунизационни екипи, организирани от Регионалните здравни инспекции в петте града, с включване на медицински специалисти от здравните кабинети в детски заведения и училища и здравни медиатори. Съдействие е оказано и от Регионалните здравноосигурителни каси и местната власт.

Едновременно с провеждането на имунизациите бяха организирани информационни кампании по места за запознаване на населението с епидемичната обстановка в страната, значението на имунизацията и риска от разпространение на заболяването при неимунизирани и нередовно имунизирани, протичането на инфекцията и др., проведени бяха срещи с родители.

Акцията беше организирана в резултат на продължаващите случаи на морбили в страната. Съгласно закона при възникване на извънредна епидемична обстановка и при регистриран значителен спад в имунизационното покритие, министърът на здравеопазването може да разпореди имунизации и реимунизации извън посочените в имунизационния календар, уточняват от ведомството.