Върховният административен съд (ВАС) утвърди като задължителни ваксинациите за постъпване в детска градина, като отмени като незаконосъобразно съдебно решение, което ги обявява за дискриминационни.

В края на октомври миналата Административният съд в Сливен обяви за дискриминационно изискването за поставяне на ваксини на децата като задължително за посещение в детска градина. Жалби срещу решението бяха поадени от директора на Регионална здравна инспекция (РЗИ) в Сливен, Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и министъра на здравеопазването.

Спорът касае отказа на РЗИ - Сливен, да допусне в общинска детска градина дете, на което не са поставени задължителните ваксини. Неговите родители подадоха жалба за дискриминация пред КЗД, която не установява твърдяната дискриминация. 

Изискването за представяне на данни от личния лекар за имунизационния статус на детето като условие за прием в детска градина няма дискриминационен характер, защото не противопоставя едни групи деца на други, приемат магистратите от ВАС.

Съдът приема, че предвидените в закона и в Наредбата задължителни имунизации се правят за предпазване на гражданите от заразни болести, които могат да прераснат в епидемии. Чрез тях държавата съхранява здравето и живота на всички български граждани, не само на тези, които подлежат на имунизация. Задължителното имунизиране на определени хора срещу определени заразни болести е съобразено с изискванията на световните здравни организации, отчитат още магистратите. Целта на закона е да не бъде поставено в риск здравето на гражданите като национален приоритет, гарантиран от държавата, включително чрез осъществяване на надзор над заразните болести, се казва в решението на съда, което е окончателно.

Източник: dnevnik.bg