Домът за деца лишени от родителски грижи "Рада Киркович" (гр.Пловдив) е планиран да бъде закрит. Ако предложението се приеме, то ще влезе в сила от 1 януари 2014г., като процесът е ускорен, поради зачестилите инциденти с възпитатели и деца от дома, уточни зам.-кметът Георги Титюков. 26-те деца, които живеят понастоящем в дома, ще бъдат настанени в другите две пловдивски институции - „Княкиня Мария Луиза“ и „Олга Скобелева“, но е приоритет част от тях да бъдат пренасочени към професионални или приемни родители и центрове от семеен тип. Зам.-кметът уверява, че за почти целия персонал от 22-ма души ще бъдат осигурени работни места в гореспоменатите домове.

Заедно със закриването на „Рада Киркович“, се планира и намаляване капацитета на дома „Олга Скобелева“ от 50 на 40 деца, с което размерът на общо събраните средства ще достигне 370 хил. лева. Сумата ще бъде инвестирана в четири направления: изграждане на преходно жилище за шест деца в район „Северен“, създаване на Център за възрастни хора с психични проблеми, увеличаване капацитета в „Свети Георги“ на 27 души, както и ремонт на сградата на „Рада Киркович“, с цел да продължи да предоставя социални услуги и за в бъдеще.