Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е разработила програма „Майчино здравеопазване” за бъдещи майки. Програмата има за цел наблюдение върху протичането на нормална бременност или бременност с риск, както и ранно откриване на заболявания и усложнения у бъдещата майка и плода. Тя обхваща профилактични прегледи за периода от диагностициране на бременността до 42-я ден след раждането, които са заплатени от НЗОК. За да ползват медицински услуги по тази програма, бъдещите майки трябва да бъдат здравноосигурени. 

Прегледи и изследвания при:

Нормална бременност:

  • Жените, чиято бременност не е рискова, имат право на 12 платени от здравната каса прегледи - по един през първите 7 месеца от бременността, по два – през последните два месеца от нея и два – след раждането.
  • Задължителни лабораторни изследвания в различните срокове на бременността: 

- изследване на кръв за хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ; изследване на кръвна захар; урина, които трябва да се повторят още по един път  в V и  VІІІ лунарен месец; 

- определяне на кръвната група и Rh-фактор;

- изследване за сифилис (Васерман) и хепатит В (НвS Ag), а при съгласие и за HIV, както и два ехографски прегледа - един в началото на бременността, и втори - между 16-ата и 20-ата гестационна седмица (около петия календарен месец); 

- изследване на онкопрофилактична цитонамазка (назначава се от специалист по АГ); 

- изследване на влагалищен секрет за микробиологично изследване, което се повтаря още веднъж в ІХ лунарен  месец;

- проследяване на сърдечната дейност на плода - от V лун. месец – по един път във всеки лунарен месец; а в ІХ и Х – по два пъти. 

  • Ако наблюдението на нормалната бременност се провежда от личния лекар на бременната, се извършва задължителна консултация със специалист по „Акушерство и гинекология” (ултразвуково изследване на плода, вземане на материал за онкопрофилактична цитонамазка и микробиологично изследване). 

Прегледите могат да се повторят през 16-20 гестационна седмица (приблизително около петия месец на бременността). 

  • Изследване за определяне на кръвна група и Rh фактор не се назначава, ако вече е определено по друг повод. В този случай кръвната група и Rh фактора се вписват в Картата за профилактика на бременността.

Рискова бременност:

  • Бременната задължително се наблюдава от акушер-гинеколог. 
  • Освен прегледите и изследванията, като при нормална бременност, жената има право на допълнителни изследвания. 
  • При всяка рискова бременност се предвиждат консултация със съответни специалисти - според вида на риска, и съответните специализирани изследвания. 
  • Периодичността на месечните посещения при бременност с риск се определя от специалиста, в зависимост от обективното състояние на бременната. 
  • НЗОК не заплаща генетични изследвания.

Източник: НЗОК