Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” (СНБМ) продължава инициативата си за здравословно хранене с която ще напомни и популяризира принципите на правилното хранене сред родителите и децата. В края на месец април сдружението стартира информационна кампания за семейства с деца във възрастовата група 0-6 г. с анкета (http://www.snbm.org/index.php?p=225), под мотото „Морков vs Чипс”, която цели да провокира и насочи вниманието на родителите към ежедневните им навици и култура на хранене. 


От началото на инициативата, за по-малко от седмица в анкетата са участвали над 350 родители от различни краища на страната, както и от чужбина! Тя ще бъде актуална до м. октомври 2009 г. Резултатите от проучването ще бъдат обобщени, анализирани и отразени на сайта на СНБМ и ще послужат като представителна извадка за родителската информираност, възпитаването на хранителната култура и навици, както и детското хранене. Освен това те ще бъдат предоставени и на специалистите по хранене и диетика, с които организацията работи активно.