Раждането на три бебета накуп (неправилно е да се наричат тризнаци) вече съвсем не е някаква сензационна новина. Методът ин витро става все по-популярен, а благодарение на него и многоплодната (две-, триплодна…) бременност по-често спохожда жените. Добре е да сте подготвена, че ако очаквате три или повече бебета, вероятността момичетата да преобладават е по-голяма (може да укрието този факт от бъдещия татко, ако е консервативен и държи наследниците му да са от мъжки пол). Колкото повече са плодовете в утробата, толкова повече ще са момичетата.

  • Обикновено бременността продължава 40 гестационни седмици (г.с.). При жена, бременна с три плода, този срок се съкращава на 34 г.с. или дори е още по-кратък.
  • Очакваното увеличение на теглото на бременна жена с повече от две бебета е около 23 кг.
  • След 28-ата г.с. бременността започва да се следи по-редовно и да се правят по-чести изследвания.
  • При раждането по-често се налага процесът да се подпомогне, като най-вероятно е да завърши с цезарово сечение.