Д-р Даниела Савова, медицински управител на Медицински център „Репродуктивно здраве“ към САГБАЛ „Д-р Щерев“, пред списание „9 месеца“.

„9 месеца“: Ако през деветия месец се установи, че бебето не се е обърнало с главата надолу, има ли някакви методи, които могат да се приложат, за да се обърне то в правилната позиция?


Съществуват различни варианти – определена поза на бъдещата майка по време на сън, използване на игли за обръщане на бебето и пр. Когато обаче  има къса пъпна връв или някакви аномалии при матката, когато бебето е застанало в неправилна позиция, то си остава така. В такива случаи то не може да се обърне от седалищно в главично предлежание.

Колко пъти през последния месец трябва да се проследяват сърдечните тонове на бебето?


През последния месец сърдечните тонове на бебето трябва да се преслушват веднъж седмично, а през последните две седмици –  два пъти в седмицата.

Как бъдещата майка да различи подготвителните контракции от родилните?
Подготвителните контракции са краткотрайни, слаби и най-важното – безболезнени. Когато контракциите станат ритмични, все по-силни, по-чести и по-болезнени, те вече предхождат раждането. Понякога може да има и силни контракции за няколко часа, след това те да изчезнат. Но когато започнат по-чести, по-болезнени контракции през по-малък интервал, трябва да се потърси акушер-гинеколог.

Ако през деветия месец се установи, че има влагалищна инфекция какво трябва да се направи?
Има много различни вагинални форми на медикаменти, които не вредят на плода. С тяхна помощ се лекува инфекцията и се възстановява нормалната влагалищна флора. Чрез това се предотвратяват евентуални усложнения и разкъсвания при раждане през естествените пътища.

Кои са най-ясните сигнали, че раждането наближава?
Сред най-ранните сигнали са спускането на маточното дъно, изпадането на слузестата запушалка, изтичането на околоплодните води и ритмичните болезнени маточните контракции.

Налага ли се бъдещата майка, която желае епидурално обезболяване, предварително да се запознае с анестезиолога?
Да, това задължително се прави в нашата клиника. Освен с кардиолог и с интернист, бременната обсъжда начина на обезболяване на раждането и с анестезиолог. Той й обяснява какви са предимствата и недостатъците на съответната анестезия, като за всяко медикаментозно лечение и най-вече за приложението на медикаменти в хода на раждането решението вземат акушер-гинекологът, раждащата и анестезиологът.