Двама британски дизайнери, Nick Grant и Tanya Dean, лектори в университета Брайтън, преобразуваха кърма в твърд, подобен на пластмаса материал, от който оформиха бебешки обувчици.

Кърмата, която са използвали, е дарена, като идеята е била да се популяризира Световния ден за даряване на кърма.

Целта е да се подчертае важността на даряването на кърма, както и да се обърне внимание на т.нар. „отпадни продукти”. „Искахме да се увеличи съзнателността на хората, да се обсъждат теми като материална култура, етика и устойчивост и да покажем на хората, че тези продукти могат да се използват”, обясняват създателите.