Децата, които са били кърмени най-малко четири месеца, по-рядко имат поведенчески проблеми и агресивни прояви, когато пораснат. До този извод са стигнали учени от Оксфордския университет. Проучването им е обхванало 9500 бебета на възраст 9 месеца, родени в периода 2000–2001 г.

На всеки две години родителите са попълвали въпросници, свързани с поведението на децата им, способността им за концентрация, агресивните им прояви и особеностите на характера.Получените резултати са показали, че 16 % от децата, които са били  хранени със заместител на кърма, на 6-годишна възраст са страдали от хиперактивност, имали са проблеми с концентрацията и са проявявали агресия. За сравнение – само около 6.5 % от връстниците им, които са били кърмени като бебета, са имали поведенчески проблеми.

Авторите на проучването са убедени, че кърменето е не само полезно за физическото развитие на детето, но формира и силна връзка с майката, която е от ключово значение за емоционалното здраве в бъдеще.