Дали е задължително кърмата да се дава само веднага след изпомпването й? Вярно и доказано научно е, че през нощта тя съдържа приспиващи, а през деня – ободряващи вещества. Това обаче не е повод да се отдава прекалено внимание кога да се изпомпва и кога да се предлага на детето. Всъщност съставът на майчиното мляко следва 24-часов ритъм. При това става въпрос предимно за съдържащите се в него т.нар. нуклеотиди. Някои от тях действат сънотворно, а за други се смята, че имат ободряващ ефект. От 20 ч. до 8 ч. сутринта в кърмата има особено много успокояващи нуклеотиди, докато през деня преобладават тези от тях, които стимулират бодростта. Поради това има логика на детето да се дава кърмата, която е изпомпана приблизително по същото време, защото това ще се отразява положително върху ритъма сън–бодърстване.
В никакъв случай обаче не се подлагайте на стрес и вманиачаване! Само ако не са нужни особени усилия, може да обозначавате кърмата от деня (8–20 часа) и от нощта (20–8 часа) и да я давате на детето в съответното време. В другите случаи важи правилото, че при всички обстоятелства майчиното мляко е най-здравословната храна.