Естествен е стремежът на човека да продължи и увековечи себе си и своето поколение. Често пъти тази идея намира отражение в личните имена, с които се пожелава новороденото дете, като порасне, да има свое многолюдно потомство. Традиционни еврейски имена с подобна насоченост са Абрахам (със значение “баща на много деца”), арменски варианти на името са Апрахам и Апрахан, Авраам (със значение “баща на много потомци”), Жозефин(а) (със значение “Бог ще добави”), чиито производни са Йозеф(а), Йозефина, Изафина, Изавина, Йозавина, Извена, Завина, Кармел(а) (със значение “плодородно поле, градина”).
Интерес представлява името Мая, което е от гръцки произход, със значение “майка”. В гръцката митология Мая е най-възрастната и най-красивата от седемте дъщери на Атлас, познати като Плеядата. Тя е приета от римляните в тяхната митология като богиня на пролетта, оттам и названието на месец май. Харесвани са и имената Жермен(а) – от латински произход, със значение “родена”, и Фатима – от арабски произход, със значение “тази, която кърми”. Традиционни български имена са Дойно, Дойчин(а), Дой(ч)о, Доил(а), Дойна.