Детето Овен идва на бял свят със заложена програма – да проучва света, който го заобикаля. То винаги има нужда от цел, за да я следва и да постига реални резултати. Малкият Овен е буен, енергичен и жизнерадостен. Той постоянно е в движение и действа така, като че ли не познава умора. Привличат го шумни игри, в които има много участници, но той винаги се изявява като вожд. Това дете трудно скъсва с детството и с динамиката на тази възраст. То дълго съхранява любопитството си и иска да пъхне носа си навсякъде. Привлича го всичко ново и непознато. Впуска се в дейности, които може би не са съвсем безопасни. Често проявява агресивност и с това отблъсква приятелите си. Удоволствията заемат почетно място в живота му, защото в тях влага излишъка от сили и енергия.


Детето Овен не е достатъчно упорито, за да реализира целите си. То бързо се пали, тръгва със стръв, но лесно капитулира пред първата трудност и не довършва започнатото.

Малкият Овен не търпи да бъде наставляван и контролиран. Липсва му самокритичност и понякога преувеличава възможностите си. Обича да изтъква качествата си, поради което губи много приятели. Меко казано, малкият Овен не е дисциплиниран. Често дори е непоносим за околните. Създава шум, неразбории и рискови ситуации. Как да му помагате?

  • Възпитавайте детето Овен със здрава ръка, авторитарно и без отстъпки – иначе то ще се превърне в тиранин.
  • Воювайте за доверието му, защото иначе трудно ще опознаете детето си.
  • Създайте му спортен кът, където да изразходва енергията си.
  • Тренирайте неговия състезателен дух и стимулирайте амбицията му да печели.
  • Подхранвайте любознателността му. Предлагайте му интригуващи занимания и предизвикателства.
  • Ангажирайте неговото внимание със съзидателни идеи.
  • Положете усилия да го обогатявате интелектуално, за да не израсне празноглаво.
  • Не го насилвайте да върши неща, които не желае.
  • Научете го на търпение и толерантност и да уважава другите.
  • Методично и с такт обуздавайте агресивността и импулсивността му.