Малкият Скорпион не обича да показва емоциите и душевните си вълнения. Той е затворен, вглъбен, предпочита самотните занимания. Когато е в компания, може и да не привлече вниманието към себе си, защото е предимно наблюдател.


Момчето обаче е заредено с хъс и амбиция и никога не остава незавършено това, с което се е заело. На него винаги може да се разчита. То има силна воля и сърце, което побира много обич и привързаност към близки и любими...

Момичето Скорпион
Малката госпожица Скорпион проявява твърд характер. Няма сила, която да я отклони, ако си е наумила да извърши нещо. Действа решително и без никакви колебания. В очите на околните тя е непослушна и вироглава.
Често момичето е твърде своенравно, недостъпно, недружелюбно. Това обаче е само привидно. В действителност то просто не умее да общува с околния свят. Момичето Скорпион обаче се привързва трайно към тези, които обича, и ги приема с всичките им недостатъци. От рано то проявява изключителна любознателност и задълбоченост. Успехът го съпътства, макар винаги да е неудовлетворено от постигнатото.