Детето Водолей е независимо и не се съобразява с мнението на околните. То обича движението и промените. Привличат го приключения, в които си избира ролята на водач.


Това дете е много чувствително и артистично. Няма област на знанието, която да не му е интересна. Неговата сила не е в повторението и изпипването, но затова пък с вдъхновение се отдава на често сменящото се хоби.

Понякога изглежда като че ли детето Водолей трудно запомня. Това обаче е привидно. Истината е, че складира в паметта си само това, което му е интересно и любопитно.
Детето Водолей е искрено и сърдечно. То събира симпатиите на околните и умее да се възползва от този факт.

Как да му помагате?

 • Осигурете на Водолейчето собствен кът.
 • Отделяйте повече време, за да сте заедно.
 • Подхранвайте и насочвайте любознателността му.
 • Създавайте около него спокойна атмосфера.
 • Стимулирайте го да твори.
 • Не се отнасяйте скептично към странните му идеи.
 • Проявявайте разбиране и топлота към неговата свръхчувствителност.
 • Не го възпитавайте прекалено строго.
 • Насърчавайте го да създава приятелства.
 • Изслушвайте го внимателно, когато споделя разочарованията и радостите си.
 • Споделяйте умението му да се радва и на незначителни неща.
 • Тренирайте душата му да приема по-леко изпитанията в живота.